About Vera Ema

 • Narozena 1966 v Praze.
 • 1985 SPŠ Grafická.
 • 1985 – 1990 Studio Bratří v Triku na Barrandově.
 • 1991 – 1997 na volné noze jako grafik a designer.
 • 1998 – 2017 volné noze jako malířka a ilustrátorka.
 • 1993 – 2017 vystavovala v České republice a zahraničí.
 • Zemřela v říjnu 2017.
 • Vera born 1966 in Prague, Czech Republic. 
 • Graduated from Graphic High School in Prague in 1985. 
 • Between 1985 – 1990 worked at a cartoon film studio at Prague. 
 • Between 1991 – 1997 engaged in graphics and design. 
 • 1998 – 2017 worked as a painter and a freelance illustrator.
 • Died in October, 2017.

 

Skutečné tvoření nemá žádné hranice a není na ničem závislé, naprosté tvoření z tvoření. Nic ho tedy nemůže definovat, ani umělecký směr, žánr, styl, ani trend, móda nebo kritik. Skutečné tvoření se prostě děje a je rozpoznatelné skrze díla, která za sebou zanechává.

Mé kolekce obrazů jsou vždy nové, vznikají spontánně a nezávisle na jakékoliv definici umění, dogmatu, či společenském smýšlení. Vznikly tak jak vzniknout měly a je to o nich samých a ne o mně.

Real creation doesn’t have any boundaries and depends on nothing. It’s just creation from creation. Therefore nothing can define it – no art style or genre, no trend, no fad or a critic. Real creation just happens and is recognizable through works of art, which are left behind.

My collections of paintings are always new and are created spontaneously and without depending on any definition of art, dogma, or some social beliefs. They came into being as they were supposed to and it’s all about them and not me..

 

video:   My world

 

vera ema tataro, acrylic painting, illustrations, design

atelieur studio

Advertisements

7 thoughts on “About Vera Ema

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s